Maja Kirovska dhe Angel Miov ekspozit në Çifte hamam

Loja e (tërheqjes së) penjve… Eksplikacioni i projektit më të ri të Angell Miov, i titulluar në mënyrë ironike si “Tërheqja e penjve…”, ofron më shumë interpretime të hapura të vet titullit, por edhe të materialit figurativ me kontekst dhe rëndësi të ndryshueshme të kohës aktuale. Në vend të parë, dykuptimësia (ose më shumë kuptimësitë) […]

Ivana Pirkovska në Çifte hamam (vend ekspozita)

„Ajo që njeriu së pari i ka drejtuar sytë e tij drejtë qiellit, nuk ka pasur për qëllim vetëm që ai ta kënaq kureshtjen e tij intelektuale. Ajo që njeriu në fakt ka kërkuar në qiell, ka qenë reflektimi dhe vendi i tij në hierarkinë e universit njerëzorë.” Ernest Kasirer,”Ese për njeriun” Hapësira, koha, virtuelizimi […]

Afërdita Kiki ekspozit në Çifte hamam

Një prej detyrave parësore të Galerisë kombëtare të Maqedonisë, që punon në drejtim të ruajtjes dhe promovimit të artit figurativ maqedonas, është edhe promovimi i krijimtarisë artistike jashtë kufijve të shtetit tonë. Arti, si pjesë e jetës shoqërore – kulturore, shfrytëzon gjuhën universale të shprehjes, saktë kjo disiplinë shoqërore është një prej segmenteve më të […]