Станко Ѓоргиев во КИЦ Софија

Во организација на Националната галерија на Македонија, во Културно информативниот центар на РМ во Софија, Бугарија, на 16 јули 2013 година (вторник) во 18.30 часот, се отвори изложба на Станко Ѓорѓиев.

„Копнеж по реалното“ – комплетна поставка

Во Националната галерија на Македонија, објект Чифте амам, на 10 јули 2013 година (среда) во 20 часот се отвори изложбата Копнеж по реалното, изложба на современи австриски уметници. Ви ја претставуваме комплетната поставка. Изложбата ќе може да ја проследите и во наредните 30-тина денови.

„Копнеж по реалното“ изложба на современи австриски уметници (Фото)

Во Националната галерија на Македонија, објект Чифте амам, во средата (10 јули 2013 година) се отвори изложбата Копнеж по реалното, изложба на современи австриски уметници. Изложбата свеченото ја отвори г-а Халиде Палоши, директор на Национална галерија на Македонија, Карин Цимер, куратор на проектот, Ханспетер Хубер, помошник министер во сојузното Министерство за образование, уметност и култура […]

Изложба на Станко Ѓорѓиев во КИЦ Софија

Почитувани, Ве информираме дека во организација на Националната галерија на Македонија, во Културно информативниот центар на РМ во Софија, Бугарија, на 16 јули 2013 година (вторник) во 18.30 часот, ќе се отвори изложба на Станко Ѓорѓиев. Од првите свои настапи во јавноста до денес, Станко Ѓорѓиев истрајно чекори по својата лична патека, разработувајќи и збогатувајќи […]

Ekspozita e Stanko Gjorgjiev në QKI Sofje

Të nderuar, Ju njoftojmë se në organizim të Galerisë Kombëtare të Maqedonisë, në Qendrën kulturore informative të RM-së në Sofje, Bullgari, më 16 korrik të vitit 2013  (e martë) në ora 18.30 do të hapet ekspozita e Stanko Gjorgjiev. Prej prezantimeve të para opinionit deri më sot, Stanko Gjorgjiev me hapa të sigurt lëviz drejtë […]

Demir Behluli në Galerinë Kombëtare të Maqedonisë

Me kënaqësi pranuam që ta realizojmë ekspozitën e autorit Demir Behluli në Galerinë Kombëtare të Maqedonisë, në objektin e Çifte hamamit, meqenëse bëhet fjalë për një autorë të frytshëm me prejardhje shqiptare i cili ka lindur në Preshevë, kurse jeton në Kosovë, por me Maqedoninë atë e bashkon përfundimi i arsimit në shkollën normale “Liria” […]

„Pasion pas realitetit“ ekspozitë e artistëve bashkëkohorë nga Austria (foto)

Në Galerinë Kombëtare të Maqedonisë, në objektin e Çifte hamamit, e mërkurë (10 korrik viti 2013) u hap ekspozita „Pasion pas realitetit“, ekspozitë e artistëve bashkëkohorë nga Austria. Ekspozitën në mënyrë solemne e hapi zonja Halide Palloshi, drejtor i Galerisë Kombëtare të Maqedonisë, Karin Cimer, kurator i projektit, Hanspeter Huber, ndihmës ministër në Ministrinë federale […]

Изложба на современи австриски уметници вечерва во Чифте амам

Почитувани, Ве известуваме дека во Националната галерија на Македонија, објект Чифте амам, на 10 јули 2013 година (среда) во 20 часот ќе се отвори изложбата Копнеж по реалното, изложба на современи австриски уметници. Изложбата ќе се отвори во среда, 10 јули, во 20.00 часот, во нашиот објект Чифте амам, а на свеченото отворање ќе говорат […]

Прес конференцијата за изложбата „Копнеж по реалното“ презакажана за вторник

Почитувани, Ве известуваме дека во Националната галерија на Македонија, објект Чифте амам, на 9 јули 2013 година (вторник) во 11 часот ќе се одржи прес конференција по повод изложбата Копнеж по реалното, изложба на современи австриски уметници. Прес конференцијата е презакажана за вторник бидејќи во понеделник во исто време беше закажана прес конференција за изложбата […]