• Историјат


 • Во контекст на развојот на современата македонска уметност, на културата, и на општествено-политичките определби, повоените години значат пресвртница, и вистински ПОЧЕТОК. Во уметноста тоа се години на раскин со <диктатот на творењето>, напуштање на социјалистичкиот принцип на искажување и афирмација на авторската творечка слобода како предуслов на новиот современ човек односно уметник.
  Вистинските чекори во уметноста беа направени во некогашната Уметничка галерија а подоцна преименувана како НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА НА МАКЕДОНИЈА. Таа има најзаслужно и единствено место во развојот на современиот и млад македонски ликовен израз. Во нејзината работа се инсистираше на современа и јасна ликовна концепција за поквалитетен и поистанчен начин на презентирање на ликовните дела, за соработка и полемика меѓу авторите, со што помогна за извонредно да се прикаже, приближи и квалификува тогашната состојба, размислувања и идеи во ликовнот живот во Република Македонија.

 • Колекција


  • Икони

  • Цртеж

  • Графика

  • Почетоци на македонското профано сликарство

  • Македонска современа уметност меѓу двете светски војни

  • Македонска современа уметност по 1945 година

  • Современа уметност од поранешна Југославија

  • Трајна поставка

  • Фотографија

  • Филм и Видео

Изложби


Календар за изложби

 • 10

  Окт, 15

 • LET’S CELEBRATE 25TH MUSEUM DAY

  Melbourne, Australia

  October 10, 2015 - November 10, 2025

  I have always wanted to have a neighbor just like you. I’ve always wanted to live in a neighborhood with you. 

  View Event
 • 10

  Окт, 15

 • ANCIENT STATUES CASE STUDY

  Melbourne, Australia

  October 10, 2015 @ 8:00 am - October 10, 2025 @ 5:00 pm

  I have always wanted to have a neighbor just like you. I’ve always wanted to live in a neighborhood with you. 

  View Event
 • 10

  Окт, 15

 • DINOSAURS SKELETON

  Melbourne, Australia

  October 10, 2015 @ 8:00 am - October 10, 2025 @ 5:00 pm

  I have always wanted to have a neighbor just like you. I’ve always wanted to live in a neighborhood with you.

  View Event